พิธีทำขวัญผึ้ง

พิธีทำขวัญผึ้งเป็นประเพณีพื้นบ้านที่เก่าแก่ของหมู่บ้านโซกกระบาท ตำบลคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ประเพณีนี้ได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่หลังจากสูญหายไปราว 40 ปี ในอดีตเมืองศรีคีรีมาศต้องส่งส่วยน้ำผึ้งทดแทนการถูกเกณฑ์แรงงานตามพระราชกำหนดตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้มีการยกเลิกการส่งส่วยน้ำผึ้ง การส่งส่วยดังกล่าวเป็นผลให้เกิดมีประเพณีการทำขวัญผึ้งเพื่อให้ผึ้งมาทำรังตามต้นไม้มากๆ ต่อมาประเพณีได้ค่อย ๆ เลือนหายไป ศูนย์ศึกษาและวิจัยวัฒนธรรมพื้นบ้าน หัวเมืองฝ่ายเหนือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ได้ฟื้นฟูประเพณีการทำขวัญผึ้งตำบลคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2526 ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 สถานที่ประกอบพิธีทำขวัญผึ้งเป็นป่าใหญ่อยู่ไกลออกไปจากหมู่บ้าน บริเวณเขาหลวงนี้อุดมไปด้วยว่านนานาชนิด จึงเป็นแหล่งที่เกิดน้ำผึ้งดอกว่านขึ้น ก่อนจะถึงวันทำพิธี ชาวบ้านจะช่วยกันเตรียมข้าวของเครื่องใช้ ข้าวปลาอาหาร สำหรับรังผึ้งปลอมต้องทำไว้ตั้งแต่กลางคืน  เมื่อจะเริ่มพิธีมีการจุดธูปเทียนที่ศาลใหญ่และศาลทั้ง 8 ทิศ ผู้ทำพิธีจะทำน้ำมนต์เพื่อปัดเสนียดจัญไร แล้วเอาน้ำมนต์พรมที่เครื่องสังเวยและคนในบริเวณนั้น จากนั้นจะไหว้พระรัตนตรัย กระทำธรณีสาร กล่าวคาถาชุมนุมเทวดาให้มารับเครื่องเซ่นสังเวยและร้องเชิญพ่อผึ้ง แม่ผึ้งให้ชวนบริวารมาทำรัง จากนั้นจะมีชาวบ้านชายหญิงสมมติเป็นพ่อผึ้ง แม่ผึ้ง ลูกผึ้ง ชวนกันมาทำรังที่ต้นไม้นี้ โดยจะเข้ามาทางประตูทั้ง 8 ทิศ ชาวบ้านที่สมมติเป็นเทวดาผู้เฝ้าประตูจะคอยซักถามว่า พ่อผึ้ง …

ประเพณีปอยส่างลอง

หนึ่งเรื่องราวหนึ่งประเพณีของไทยที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ว่าเป็นประเพณีที่อยู่ในทางภาคเหนืออยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับประเพณีที่มีชื่อว่า ประเพณี ปอยส่างลอง หรืองานบวชลูกแก้ว ประเพณีนี้เป็นการบวชบรรพชาสามเณรในพระพุทธศาสนา โดยผู้คนที่มีเชื้อสายไทใหญ่มักจะเข้าร่วมประเพณีสักส่วนใหญ่ ช่วยกันสืบทอดและจัดงานนี้ขึ้นมาอีกด้วย แน่นอนว่าระยะเวลาที่มีมาอย่างยาวนาน ก็ได้มีหลักฐานของประเพณีอย่างชัดเจนมีมาตั้งแต่การสร้างแปลนเมืองแม่ฮ่องสอน ก็ได้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในทุกปี กับ ประเพณีทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย และจนกลายเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยก็ว่าได้ ที่นิยมจัดในช่วงปิดภาคเรียนของเด็กๆในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน  แน่นอนว่าก็จะมีขั้นตอนต่างๆของการจัดงานปอยส่างลอง ก่อนจะถึงวันประเพณีหนึ่งวัน เด็กผู้ชายทุกคนที่เข้าร่วมประเพณีนี้จะต้องปลงผมและอาบน้ำให้สะอาดที่สุด แจ่งกายด้วยเสื้อผ้าที่อลังการ นอกจากนี้ยังมีการแต่งหน้าแต่งตาให้มีสีสันที่สวยงาม มีความสง่าราศีเหนือคนทั่วไป  วันแรกของประเพณีทางชาวบ้านก็จะเรียกว่า วันเอาส่างลอง ก็จะมีการเดินแห่รอบเมืองตามท้องถนนต่างๆ จะมีเสียงดนตรีไปประกอบไปด้วยเพื่อแสดงถึงความสนุกสนานจากเครื่องดนตรีของไทใหญ่ วันที่สอง หรือวันรับแขก ก็จะคล้ายกับวันแรกของประเพณี แต่วันนี้จะมีการแห่ด้วยเครื่องสักการะ ธูปเทียนต่างๆ เพื่อถวายพระพุทธและถวายปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์  ในช่วงเย็นก็จะมีพิธทำขวัญและการสวดคำขวัญ  โดยผู้นำจะป็นผู้อาวุโสที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือ ที่ศรัทธาวัด

ประเพณีโยนบัว

ประเพณีโยนบัวหรือรับบัว เป็นประเพณีของชาวบางพลีที่เริ่มต้นจาก น้ำใจไมตรี ที่หยิบยื่นให้กับชาวพระประแดงและชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการผ่านการเก็บดอกบัวให้กัน ปีแล้วปีเล่าจนกลายเป็นประเพณีสำคัญของชาวบางพลีมาจนถึงทุกวันนี้ตามความเชื่อของชาวพุทธ เชื่อกันว่าดอกบัวเป็นดอกไม้ที่เข้าไปมีบทบาทสำคัญอยู่หลายๆ ครั้งในพุทธประวัติ และยังเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความเป็นมงคล  ประกอบกับสมัยก่อนในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการนั้น มีดอกบัวขึ้นอยู่ตามลำคลองเป็นจำนวนมาก ชาวบางพลีจึงริเริ่มให้มีประเพณีโยนบัวหรือรับบัวขึ้นหนึ่งวันก่อนวันออกพรรษา ชาวบางพลีต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันตกแต่งเรือสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของชาวบางพลี หลวงพ่อโต ล่องไปตามลำคลอง เพื่อรับดอกบัวที่ผู้คนต่างมายืนรอและพยายามโยนบัวจากสองฝั่งคลองมาให้ถึงเรือที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตด้วยจิตศรัทธา ระหว่างที่ล่องไปก็จะมีเรือขบวนร้องรำทำเพลง สร้างบรรยากาศสนุกสนานไปตลอดเส้นทางที่ขบวนเรือผ่าน ชาวบางพลีซึ่งเป็นเจ้าบ้านพอทราบข่าวว่าคนจากสองอำเภอนี้มาเก็บดอกบัวเพื่อไปใช้บูชาพระ เห็นถึงความศรัทธาจึงนัดแนะคนบางพลีออกมาร่วมเก็บดอกบัว พร้อมกับเตรียมข้าวปลาอาหารไว้เลี้ยงรับรองชาวพระประแดงและชาวสมุทรปราการด้วย เมื่อเรือของชาวพระประแดงและชาวสมุทรปราการผ่านมาถึงหมู่บ้านบางพลีใหญ่ ชาวบางพลีก็เรียกให้แวะรับดอกบัวตามบ้านจากสองฝั่งคลอง จากนั้นมาจึงกลายมาเป็นประเพณีของชาวสมุทรปราการที่เกิดจากความสามัคคีของแต่ละอำเภอ  

ประเพณีแข่งเรือยาว

แข่งเรือยาวถือเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่สำคัญของคนไทยที่มีภูมิลำเนาติดกับชายคลองเป็นกิจกรรมชุมชนที่ว่างจากช่วงทำการเกษตรของชาวบ้านสามารถพบเห็นได้ทุกแม่น้ำของประเทศไทยประเพณีการแข่งเรือยาวเป็นอีกกิจกรรมที่มีความสนุกสนานปัจจุบันเริ่มมีการอนุรักษ์ไว้เพื่อให้อยู่คู่กับประเทศไทยไปนานๆการแข่งขันเรือยาวประเพณี มรดกวัฒนธรรมทางสายน้ำที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ เรือและผู้คน บนพื้นฐานความสามัคคีพร้อมเพรียง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน ประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่มักจัดคู่ไปกับการเข้าวัดทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี  ประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีนี้ เป็นเกมกีฬาเก่าแก่ย้อนกลับไปถึงสมัยอยุธยากรุงเก่า เป็นที่นิยมเล่นกันทั้งภายในพระราชวังไปจนถึงชาวบ้านร้านตลาด  ดังที่มีปรากฏในกฏมณเทียรบาลเกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ได้กล่าวถึงพระราชพิธีเดือน 11 จะมีการแข่งเรือยาวขึ้น เพื่อเป็นการฝึกปรือกำลังพลทหารประจำกองเรือส่วนการแข่งขันเรือยาวประเพณีของชาวบ้านทั่วไป จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นในช่วงเทศกาลทอดกฐินด ทอดผ้าป่า ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน 11-12 ซึ่งจะตรงกับฤดูน้ำหลากพอดี ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำซึ่งใช้เรือเป็นพาหนะอยู่แล้ว เมื่อถึงหน้ากฐิน ผ้าป่าสามัคคีก็มักจะนิยมนำเรือมาร่วมขบวนแห่ผ้ากฐิน องค์ผ้าป่าไปยังวัดอยู่แล้ว หลังพิธีการทางศาสนาจบลง จะมีการแข่งเรือกันขึ้นเพื่อความสนุกสนานกลายเป็นกีฬาทางน้ำที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในหลายๆ สนามแข่งขัน ตามลุ่มน้ำสำคัญในประเทศ  เช่น ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิต การแข่งขันเรือยาวจังหวัดน่าน การแข่งขันเรือยาวจังหวัดชุมพร  และจังหวัดอื่นๆ ที่เป็นลุ่มน้ำสำคัญในประเทศไทย

ประเพณีลอยโคม

ประเพณีหนึ่งที่ชาวล้านนาถือปฏิบัติคู่ไปกับประเพณียี่เป็งก็คือการลอยโคม การลอยโคมของชาวล้านนาเป็นการปล่อยโคมขึนไปสู่ท้องฟ้า แทนการลอยกระทงในลำน้ำอย่างประเพณีของคนภาคกลาง ชาวล้านนาเชื่อว่าการจุดโคมลอย แล้วปล่อยขึ้นฟ้า เป็นการบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ และยังเป็นการปล่อยทุกข์ปล่อยโศก และเรื่องร้าย ให้ออกไปจากตัวชาวล้านนาเชื่อกันว่า ในวันประเพณียี่เป็ง ชาวล้านนาที่เกิดปีจอต้องนมัสการพระธาตุแก้วจุฬามณีซึ่งเป็นสถานที่บรรจุมวยผมของเจ้าชายสิทธัตถะที่ปลงออกก่อนจะบวช แต่เนื่องจากเจดีย์นี้เชื่อกันว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ชาวล้านนาที่เกิดปีจอจึงต้องอาศัยโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าแทนเครื่องบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีตัวโคมทำจากกระดาษสาสีสันสวยงาม ติดบนโครงไม้ไผ่ ตรงกลางโคมจะมีตะเกียงติดชนวนสำหรับจุดไฟ  เมื่อจุดไฟที่ตะเกียง ความร้อนจะดันพาโคมลอยให้ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่เดิมประเพณีลอยโคมนี้คนไทยได้รับอิทธิพลมาจากพิธีทางพราหมณ์ที่จะทำการลอยโคมเพื่บูชาเทพเจ้า เมื่อชาวไทยรับเอาอิทธิพลของพราหมณ์เข้ามา จึงนำพิธีลอยโคมมาใช้สำหรับบูชาพระบรมสารีริกธาตุ บูชาพระพุทธบาท ณ ริมหาดแม่น้ำนัมฆทานที ในประเทศอินเดียในคืนวันลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา ซึ่งในคืนยี่เป็งของจังหวัดทางภาคเหนือ ท้องฟ้าจงสว่างไสวไปด้วยแสงจากโคมลอยที่ชาวล้านนาจุดขึ้นและปล่อยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจสำหรับผู้ที่พบเห็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและช่างต่างชาติ

ประเพณีตักบาตรเทโว

ตักบาตรเทโวเป็นประเพณีของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธที่มีความเชื่อเรื่องการสร้างบุญเพื่อให้ตัวเองพ้นจากทุก เพื่อตั้งแต่พุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ที่ได้กำเนิดเป็นเทพบุตรอยู่ในชั้นดุสิต จนบรรลุโสดาปัตติผล ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 แล้ว จึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสนคร ในกาลที่เสด็จลงจากเทวโลก ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลก เมื่อทรงแลดูข้างล่าง สถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรก ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียง จักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษย์ แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดา สัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดา ต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียว ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉัพพรรณรังสี ขณะที่พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์รุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยม ตักบาตรเทโว กันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ นับแต่นั้นมาชาวพุทธก็ถือว่าการทำบุญตักบาตรในช่วงออกพรรษาถือเป็นบุญที่สำคัญ  ทำบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว เรียกกร่อนมาจากคำว่า เทโวโรหณะ ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก

ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีของภาคอีสานของไทย ที่มีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่อง พระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ โดยชาวบ้านนั้นก็จะจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อเป็นการบูชาพระยาแกน โดยชาวบ้านในภาคอีสานนั้น ก็เชื่อว่าพระยาแถวนนั้นก้มีหน้าที่ที่คอยดูแลให้ฝนตกตามฤดูกาล และมีความชอบไฟเป็นอย่างมากเลยทำให้ชาวบ้านนั้นได้จัดทำบั้งไฟเพื่อเป็นการขอฝนให้ตกลงมานั่นเอง อย่างที่รู้ๆ กันนะครับว่าทางภาคอีสานของบ้านเราก็จะมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพฝนนั้นก็ตกไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านทำให้เกิดภัยภิบัติต่างๆ อย่างมากมาย ซึ่งจะมีข่าวออกให้เห็นกันอยู่ทุกปีเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามนั้นประเพณีบุญบั้งไฟก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ทางภาคอีสานของเราก็ได้ให้ความสำคัยกันเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยได้มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัด ยโสธร ที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้ประเพณีบุญบั้งไฟนั้นก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยงานก็จะจัดขึ้นทุกๆ ปีนะครับ ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะจัดให้ตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และก็จะมีการแสดงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย เลยทำให้งานบุญบั้งไฟนั้นเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆ คนนั่นเอง โดยหลายๆ จังหวัดทางภาคอีสานนั้นจังหวัดร้อยเอ็ดก็ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ทำบั้งไฟได้สวยมากที่สุด

ประเพณีเข้าพรรษา

  วันเข้าพรรษาหรือประเพณีเข้าพรรษา ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา 3 เดือนด้วยกัน ซึ่งหรือเรียกง่ายๆ ว่าก็น่าฝนนั่นแหละครับ โดยพระที่จำศีลนั้นก็จะห้ามย้ายไปอยู่ที่ไหน และจะต้องปฎิบัติตามหลักคำสอนอย่างเคร่งครัดอีกด้วย วันเข้าพรรษานั้น หรือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเทศกาลเข้าพรรษา ก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีไทยที่สืบทือดกันมาอย่างยาวนานเป็นอย่างมากเลยนสะครับ ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่จะนิยมเข้าวัดทำบุญกัน โดยกิจกรรมที่สำคัญนั้นก็คงจะเป็นการแห่เทียนพรรษา โดยจะเป็นกิจกรรมที่สนุกเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละคณะนั้นก็จะมีการนำเทียนแห่รอบโบสถ์มีแตรวงคอยนำขบวนเหล่าคนที่มาร่วมแห่ด้วยนั้นก็จะเต็นกันอย่างสนุกสนาน เลยทำให้กิจกรรมแห่เทียนพรรษานั้นตามโรงเรียนต่างๆ ที่ใกล้วัด ก็จะทำกิจกรรมนี้เช่นกัน นับได้ว่าเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยจะเริ่มปลูกฝังตั้งแต่นักเรียน เพื่อให้ซึมซับและนำไปปฎิบัตินั่นเอง และที่สำคัญไปกว่านั้น ในปี พ.ศ.2551 รัฐบาลก็ได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันที่งดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในประเทศไทยเมื่อถึงเทศกาลหรือประเพณีอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วการจำหน่ายเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์นั้นก็จะงดจำหน่ยด้วยเช่นกัน ถือเป็นการปฎิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างดีนั่นเอง แต่ส่วนใหญ่คนไทยก็จะไม่งดกันมากสักเท่าไรหรอก เพราะการดื่มเหล้าถือเป็นกิจกรรมเข้าสังคมไปแล้วนั่นเอง

ประเพณีลอยกระทง

    ประเพณีลอยกระทง ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งก็มักจะอยู่ในราวๆ เดือนพฤศจิกายนนั่นเอง ประเพณีลอยกระทง นั้นก็กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา สำหรับประเทศไทยนั้นก็ได้จัดประเพณีลอยกระทง ในทุกๆ พื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะบางที่ที่ติดกับแม่น้ำ คลอง ก็มักจะจัดกิจกรรมนี้เลยทำให้ประเพณีลอยกระทงนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสืบทอดต่อไปนั่นเอง ประเพณีลอยกระทงนั้นประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีการนำวัฒนธรรมอันนี้ไปสืบทอดกันด้วยนะครับอย่างเช่นที่ประเทศลาว ก็มักจะลอยกระทงกันในวันออกพรรษาหรือประมาณขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ในงานไหลเฮือไฟของประเทศลาวนั่นเอง การจัดงานประเพณีลอยกระทงของบ้านเรานั้นก็มีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายเลยนะครับอาทิเช่น การจุดพลุบนท้องฟ้าที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากทำให้ได้ความความนิยมในการเล่นพลุในช่วงวันลอยกระทง และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญนั้นก็คือการประกวดนางนพมาศ ซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีการประกวดที่แตกต่างกันออกไป โดยประเพณีลอยกระทงของประเทศไทยนั้นก้มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือนั้น ก็จะมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะมีกระทงสาย โดยก็ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทำให้ประเพณีลอยกระทงของทางภาคเหนือนั้นก็เป็นจุดเด่นของประเพณีไทยนั่นเอง ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็สนใจที่จะร่วมงานนี้กันเป็นจำนวนมาก ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปชื่นชมกระทงสายกันอย่างต่อเนื่อง

ประเพณีวิ่งควาย

  ประเพณีวิ่งควาย เป็นงานประเพณีประจำจังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งก็มีการจัดมามากกว่า 100 ปีแล้วโดย ประเพณีวิ่งควาย นั้น ก็เป็นประเพรณที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี โดยจะจัดในช่วงก่อนออกพรรษา 1 วันเท่านั้น เพื่อเป็นการทำขวัญควายและถือเป็นการได้พักผ่อนหลังจากที่ได้ทำนากันมาอย่างยาวนานนั่นเอง ประเพณีวิ่งควาย นั้นก็ยังเป็นประเพณีที่เป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อควายที่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีบุญคุณกับชาวนาเป็นอย่างมากรวมถึงคนไทยทุกคนเลยทำให้ ประเพณีวิ่งควาย นั้นเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ชาวบ้านหลายๆ คนต่างมาพบปะสังสรรค์กันในงานวิ่งควายนั่นเอง โดยบรรยากาศของประเพณีวิ่งควายนั้น ก็จะมีสินค้าต่างๆ ของชาวบ้านมาวางขายกันอย่างเยอะมากจริงๆ ซึ่งหลายๆ คนก็ได้พร้อมใจจูงควายคู่ใจมาร่วมงานนี้กันแทบจะทุกบาน จนทำให้เกิดการแข่งขันวิ่งควายเกิดขึ้น โดยชาวนาในแต่ละบ้านนั้นก็พร้อมใจประดับประดาควายของตนเองให้มีเอกลักษณ์อย่างสวยงามทำให้เกิดประกวดประชันความสวยงามของควายขึ้นพร้อมๆ กับการแข่งขันการวิ่งควายอีกด้วยนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นประเพณีวิ่งควายในทุกๆ วันนี้ก็มีข่าวที่ไม่ดีออกมาสักเท่าไรนะครับเนื่องจากมีการพนันการวิ่งควายเกิดขึ้น เลยทำให้ชาวบ้านหลายคนนั้นเกิดการเสียเงิน เสียควายกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ประเพณีวิ่งควายนั้นถือเป็นประเพณีอันดีงามนะครับไม่ควรที่จะมาพนันอะไรแบบนี้ นอกจากจะสูญเสียของที่รักไปแล้วยังทำให้ประเพณีการวิ่งควายนั้นเสื่อมลงไปอีกด้วยนั่นเอง