ประเพณีปอยส่างลอง

หนึ่งเรื่องราวหนึ่งประเพณีของไทยที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ว่าเป็นประเพณีที่อยู่ในทางภาคเหนืออยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับประเพณีที่มีชื่อว่า ประเพณี ปอยส่างลอง หรืองานบวชลูกแก้ว ประเพณีนี้เป็นการบวชบรรพชาสามเณรในพระพุทธศาสนา โดยผู้คนที่มีเชื้อสายไทใหญ่มักจะเข้าร่วมประเพณีสักส่วนใหญ่ ช่วยกันสืบทอดและจัดงานนี้ขึ้นมาอีกด้วย แน่นอนว่าระยะเวลาที่มีมาอย่างยาวนาน ก็ได้มีหลักฐานของประเพณีอย่างชัดเจนมีมาตั้งแต่การสร้างแปลนเมืองแม่ฮ่องสอน ก็ได้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในทุกปี กับ ประเพณีทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย และจนกลายเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยก็ว่าได้ ที่นิยมจัดในช่วงปิดภาคเรียนของเด็กๆในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน  แน่นอนว่าก็จะมีขั้นตอนต่างๆของการจัดงานปอยส่างลอง ก่อนจะถึงวันประเพณีหนึ่งวัน เด็กผู้ชายทุกคนที่เข้าร่วมประเพณีนี้จะต้องปลงผมและอาบน้ำให้สะอาดที่สุด แจ่งกายด้วยเสื้อผ้าที่อลังการ นอกจากนี้ยังมีการแต่งหน้าแต่งตาให้มีสีสันที่สวยงาม มีความสง่าราศีเหนือคนทั่วไป  วันแรกของประเพณีทางชาวบ้านก็จะเรียกว่า วันเอาส่างลอง ก็จะมีการเดินแห่รอบเมืองตามท้องถนนต่างๆ จะมีเสียงดนตรีไปประกอบไปด้วยเพื่อแสดงถึงความสนุกสนานจากเครื่องดนตรีของไทใหญ่ วันที่สอง หรือวันรับแขก ก็จะคล้ายกับวันแรกของประเพณี แต่วันนี้จะมีการแห่ด้วยเครื่องสักการะ ธูปเทียนต่างๆ เพื่อถวายพระพุทธและถวายปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์  ในช่วงเย็นก็จะมีพิธทำขวัญและการสวดคำขวัญ  โดยผู้นำจะป็นผู้อาวุโสที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือ ที่ศรัทธาวัด