ประเพณีสงกรานต์

  ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีของคนไทย ลาว กัมพูชา พม่า และชนกลุ่มน้อยในแถบเวียดนาม ซึ่งมีการสันนิฐานกันไว้ว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลี ในประเทศอินเดีย เพราะจะมีการสาดสีกันแต่ประเพณีสงกรานต์นั้นจะเป็นการสาดน้ำแทนกันนั่นเอง ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่ช้านานกันเลยนะครับ ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทยอีกด้วย โดยประเพณีสงกรานต์ นั้นก็จะตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี ซึ่งจะเป็นวัยที่ใครหลายๆ คนในช่วงเช้าๆ ก็จะเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมกันนะครับ พอตกบ่ายสักหน่อยก็จะออกมาเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานนั่นเอง ประเพณีสงกรานต์ นั้นก็จะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ในสมาชิกในครอบครัว ในทุกๆ ปีก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่กัน ขอศีลขอพรตามประสาคนทั่วๆไป นับได้ว่าวันสงกรานต์นั้นก็ถือเป็นวันของครอบครัวก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่ทำงานในกรุงเทพ ก็มักจะกลับไปไปหาญาติพี่น้องไปทำกิจกรรมต่างๆ รวมกันทำให้เกิดความรัก ความสุขที่ได้เจอคนในครอบครัว ดังนั้นประเพณีสงกรานต์ นิแหละถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ต้องสืบทอดกันไว้ให้อย่างยาวนานกันเลยนะครับเพราะจะทำให้คนรุ่นหลังๆ นั้นได้สืบทอดกันต่อไป เพราะอย่างที่บอก ประเพณีสงกรานต์ ก็เหมือนเป็นวันครอบครัวที่ทุกๆ ครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกัน ต่างก็มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมทำให้เกิดความรัก และความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเอง แต่อย่างว่านะครับเด็กสมัยนนี้เมื่อพูดถึง ประเพณีสงกรานต์ ก็จะนึกถึงสถานที่เล่นน้ำกัน แต่ก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆ นะครับไม่เช่นนั้นก็อาจจะได้รับอันตรายก็เป็นไปได้เช่นกัน ซึ่งจะมีให้เห็นกันทุกปีตามข่าวที่ออกกันมานั่นเอง

ความหมายของประเพณีไทย

  ประเพณีไทย มีความหมายว่า เป็นแบบความเชื่อ ความคิด การกระทำ ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบ แบบแผน และวิธีการกระทำสิ่งต่างๆ ตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ ที่กระทำกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น  โดยลักษณะของประเพณีไทยนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ปฎิบัติเชื่อถือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเอง ที่เป็นการสืบทอดคงรักษาไว้ เลยทำให้ประเพณีไทยต่างๆ นั้นก็ยังคงมีให้เห็นถึงอยู่ทุกวันนี้ ประเพณี นั้นก็เกิดจากความเชื่อในสิ่งที่มีอำนานเหนือมนุษย์ เช่น อำนาจของฟ้าดิน อากาศ และสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย เลยทำให้ประเพณีนั้นคนส่วนใหญ่ในแต่ละภาคก็จะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกัน มีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แต่สิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็จะเห็นได้จากคนในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะดำรงคงรักษาประเพณีไว้อย่างยาวนานนั่นเอง ทำให้คงอยู่ได้ก็เป็นเพราะคนรุ่นใหม่ที่ร่วมแรงร่วมใจกันรักษาให้อยู่ตลอดไปนั่นเอง ซึ่งประเพณีไทยนั้นก็มีอยู่อย่างมากมายเลยนะครับก็อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าในแต่ละพื้นที่ แต่ละภาคก็จะมีประเพณีและความนิยมตลอดจนวัฒนธรรมที่แตกต่างออกกันไปอย่างเห็นได้ชัด เลยทำให้แต่ละภาคของประเทศไทยนั้นมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ดังนั้นคนรุ่นหลังนิแหละครับจะต้องรับไว้ และจะต้องปรับปรุงรักษาประเพณีต่างๆ ไว้ให้อย่างยาวนานมากที่สุด และจะต้องนำประเพณีเหล่านี้นั้นไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นๆ หรือคนต่างชาติให้ได้ซึบซัมเข้ามาในประเพณีอันดีงามให้ได้ ประเพณีไทยที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันรวมถึงต่างชาติด้วยนั้นก็คงจะเป็นประเพณีสงกรานต์นั่นเอง