Tag «ประเพณีบุญบั้งไฟ»

ประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีบุญบั้งไฟ นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีของภาคอีสานของไทย ที่มีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่อง พระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ โดยชาวบ้านนั้นก็จะจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อเป็นการบูชาพระยาแกน โดยชาวบ้านในภาคอีสานนั้น ก็เชื่อว่าพระยาแถวนนั้นก้มีหน้าที่ที่คอยดูแลให้ฝนตกตามฤดูกาล และมีความชอบไฟเป็นอย่างมากเลยทำให้ชาวบ้านนั้นได้จัดทำบั้งไฟเพื่อเป็นการขอฝนให้ตกลงมานั่นเอง อย่างที่รู้ๆ กันนะครับว่าทางภาคอีสานของบ้านเราก็จะมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพฝนนั้นก็ตกไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านทำให้เกิดภัยภิบัติต่างๆ อย่างมากมาย ซึ่งจะมีข่าวออกให้เห็นกันอยู่ทุกปีเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามนั้นประเพณีบุญบั้งไฟก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ทางภาคอีสานของเราก็ได้ให้ความสำคัยกันเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยได้มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัด ยโสธร ที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งทำให้ประเพณีบุญบั้งไฟนั้นก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยงานก็จะจัดขึ้นทุกๆ ปีนะครับ ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะจัดให้ตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และก็จะมีการแสดงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย เลยทำให้งานบุญบั้งไฟนั้นเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆ คนนั่นเอง โดยหลายๆ จังหวัดทางภาคอีสานนั้นจังหวัดร้อยเอ็ดก็ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ทำบั้งไฟได้สวยมากที่สุด