Tag «วันออกพรรษา»

ประเพณีลอยกระทง

    ประเพณีลอยกระทง ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งก็มักจะอยู่ในราวๆ เดือนพฤศจิกายนนั่นเอง ประเพณีลอยกระทง นั้นก็กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา สำหรับประเทศไทยนั้นก็ได้จัดประเพณีลอยกระทง ในทุกๆ พื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะบางที่ที่ติดกับแม่น้ำ คลอง ก็มักจะจัดกิจกรรมนี้เลยทำให้ประเพณีลอยกระทงนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสืบทอดต่อไปนั่นเอง ประเพณีลอยกระทงนั้นประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีการนำวัฒนธรรมอันนี้ไปสืบทอดกันด้วยนะครับอย่างเช่นที่ประเทศลาว ก็มักจะลอยกระทงกันในวันออกพรรษาหรือประมาณขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ในงานไหลเฮือไฟของประเทศลาวนั่นเอง การจัดงานประเพณีลอยกระทงของบ้านเรานั้นก็มีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายเลยนะครับอาทิเช่น การจุดพลุบนท้องฟ้าที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากทำให้ได้ความความนิยมในการเล่นพลุในช่วงวันลอยกระทง และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญนั้นก็คือการประกวดนางนพมาศ ซึ่งในแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีการประกวดที่แตกต่างกันออกไป โดยประเพณีลอยกระทงของประเทศไทยนั้นก้มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือนั้น ก็จะมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะมีกระทงสาย โดยก็ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทำให้ประเพณีลอยกระทงของทางภาคเหนือนั้นก็เป็นจุดเด่นของประเพณีไทยนั่นเอง ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็สนใจที่จะร่วมงานนี้กันเป็นจำนวนมาก ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปชื่นชมกระทงสายกันอย่างต่อเนื่อง