Tag «วันเข้าพรรษา»

ประเพณีเข้าพรรษา

  วันเข้าพรรษาหรือประเพณีเข้าพรรษา ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญในพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา 3 เดือนด้วยกัน ซึ่งหรือเรียกง่ายๆ ว่าก็น่าฝนนั่นแหละครับ โดยพระที่จำศีลนั้นก็จะห้ามย้ายไปอยู่ที่ไหน และจะต้องปฎิบัติตามหลักคำสอนอย่างเคร่งครัดอีกด้วย วันเข้าพรรษานั้น หรือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเทศกาลเข้าพรรษา ก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีไทยที่สืบทือดกันมาอย่างยาวนานเป็นอย่างมากเลยนสะครับ ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่คนไทยส่วนใหญ่จะนิยมเข้าวัดทำบุญกัน โดยกิจกรรมที่สำคัญนั้นก็คงจะเป็นการแห่เทียนพรรษา โดยจะเป็นกิจกรรมที่สนุกเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละคณะนั้นก็จะมีการนำเทียนแห่รอบโบสถ์มีแตรวงคอยนำขบวนเหล่าคนที่มาร่วมแห่ด้วยนั้นก็จะเต็นกันอย่างสนุกสนาน เลยทำให้กิจกรรมแห่เทียนพรรษานั้นตามโรงเรียนต่างๆ ที่ใกล้วัด ก็จะทำกิจกรรมนี้เช่นกัน นับได้ว่าเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับ โดยจะเริ่มปลูกฝังตั้งแต่นักเรียน เพื่อให้ซึมซับและนำไปปฎิบัตินั่นเอง และที่สำคัญไปกว่านั้น ในปี พ.ศ.2551 รัฐบาลก็ได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันที่งดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในประเทศไทยเมื่อถึงเทศกาลหรือประเพณีอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วการจำหน่ายเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์นั้นก็จะงดจำหน่ยด้วยเช่นกัน ถือเป็นการปฎิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างดีนั่นเอง แต่ส่วนใหญ่คนไทยก็จะไม่งดกันมากสักเท่าไรหรอก เพราะการดื่มเหล้าถือเป็นกิจกรรมเข้าสังคมไปแล้วนั่นเอง